Fundusze na promocję efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w dużych przedsiębiorstwach

03.01.2018

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 100 mln zł z UE na promocję efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w dużych przedsiębiorstwach.
Dofinansowanie mogą otrzymać duże firmy lub podmioty, które są dostawcami usług energetycznych w rozumieniu przepisów unijnych.
Pieniądze z NFOŚiGW będzie można otrzymać m.in. na przebudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, kompleksową modernizację energetyczną budynków w przedsiębiorstwach, przebudowę/wymianę urządzeń na bardziej energooszczędne czy na budowę lokalnych źródeł ciepła opartych na odnawialnych źródłach energii.
Wnioski można składać od 31 stycznia do 30 marca br.
Szczegóły naboru na stronie: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1159,unijne-100-mln-zl-dla-duzych-przedsiebiorstw-na-promowanie-efektywnosci-energetycznej-i-oze.html