Otwarty konkurs ofert – kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

02.01.2018

Przekazujemy do wiadomości Zarządzenie nr 1/WKD/2018 prezydenta miasta Zabrze z 2 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2018 r.

Treść zarządzenia oraz wzór oferty w załączeniu.