2018 rokiem dalszego rozwoju miasta

02.01.2018

Rozpoczynający się rok 2018 w sposób symboliczny otwiera przed każdym z nas nowy rozdział. Daje kolejnych 12 miesięcy na realizację planów osobistych i zawodowych. Pozwala na podejmowanie wyzwań, spełnianie marzeń oraz przeżywanie niezapomnianych chwil w gronie rodziny i najbliższych.
 

W Zabrzu podejmujemy wiele działań na rzecz dalszego zrównoważonego rozwoju miasta. Pamiętając o naszych tradycjach, wciąż przekształcamy dawną monokulturę węgla i stali w miejsce, gdzie nowoczesnej gospodarce, medycynie, nauce, innowacyjnym technologiom towarzyszy turystyka, kultura i sport. Tutaj rozbrzmiewa wspaniała muzyka podczas licznych koncertów z Międzynarodowym Festiwalem im. Krzysztofa Pendereckiego na czele. Bogaty repertuar Filharmonii Zabrzańskiej i Teatru Nowego uzupełnia oferta Domu Muzyki i Tańca. Uwagę przyciągają obiekty na Szlaku Zabytków Techniki, a sukcesy sportowe zawodników zabrzańskich klubów wieńczą emocje dostarczane nam przez Górnika Zabrze, legendę polskiej piłki nożnej.
Dla Górnika Zabrze 2018 rok będzie szczególny. Klub obchodzić będzie jubileusz 70-lecia istnienia. Najbardziej utytułowana drużyna w naszym kraju wspominać będzie sukcesy, do których należy zdobycie 14 tytułów Mistrza Polski, 6 Pucharów Polski czy występ w finale Zdobywców Pucharów. Górnik Zabrze jest jedyną polską drużyną, która zagrała w finale europejskich rozgrywek. Pamiętać będziemy także o legendarnych zawodnikach jak Włodzimierz Lubański, Jan Banaś, Stanisław Oślizło, Jan Kowalski czy Jerzy Gorgoń. Do tych wspaniałych sukcesów nawiązują dziś piłkarze, którzy występując na nowoczesnej Arenie Zabrze chcą sięgać po kolejne sportowe trofea wzorując się na wielkich poprzednikach. Zabrzański samorząd konsekwentnie wspiera klub. Zbudowaliśmy stadion na miarę XXI wieku, szkoląc młodzież daliśmy podwaliny pod funkcjonowanie drużyny opartej właśnie na młodych, ambitnych zawodnikach. Przywołana już Arena Zabrze jest rozpoznawalnym w skali regionu i kraju miejscem tętniącym życiem sportowym, rekreacyjnym czy kulturalnym. Występy piłkarzy gromadzą największą publiczność w kraju. Kibice Górnika tworząc wyjątkową atmosferę są wsparciem dla drużyny. Górnik Zabrze jest jedną z marek Zabrza i przyczynia się do rozsławiania miasta w Polsce, Europie i świecie. Z pewnością w ciągu roku będzie wiele okazji aby w gronie gwiazd Górnika Zabrze, zawodników, sztabu szkoleniowego i kibiców spotykać się, aby wspólnie świętować nie tylko jubileusz, ale również wspierać zawodników tworzących współczesną historię klubu.
W 2018 roku priorytetem samorządu pozostanie ciągła poprawa jakości życia mieszkańców. Mając świadomość dorobku poprzednich pokoleń wciąż chcemy rozwijać nasze piękne miasto. W tym celu konsekwentnie pozyskujemy inwestorów oraz dofinansowanie z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych na projekty infrastrukturalne, ekologiczne i społeczne. Rozważnie gospodarując, z determinacją przeprowadziliśmy trudne projekty modernizacyjne jak np. wymianę wodociągów i kanalizacji, termorenowację obiektów użyteczności publicznej, rekultywację 180 hektarów wokół Bytomki itd. Wykonaliśmy wiele prac remontowych, od układu komunikacyjnego poprzez placówki oświatowe po szpital miejski. Rewitalizujemy obiekty poprzemysłowe dla turystki dziedzictwa industrialnego oraz inwestujemy w tworzenie w Zabrzu ośrodka akademickiego. Wspierając konkurencyjność miasta rozbudowaliśmy infrastrukturę w Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie obecnie kolejne firmy otwierają swoje zakłady i tworzą miejsca pracy. Dbamy o czystość i estetykę miasta. Sięgając po środki finansowe w ramach nowej perspektywy unijnej, szczególną rolę przywiązujemy do dalszej modernizacji infrastruktury drogowej.
Rozwój naszego miasta jest powodem do dumy. Wiemy, że inwestycjom towarzyszyć musi umacnianie więzi międzyludzkich. Zarówno w wymiarze indywidualnym jak też społecznym pamiętać trzeba o poszanowaniu godności drugiego człowieka. W Zabrzu, obchodząc przypadającą w 2018 roku rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, szczególnie mocno pamiętamy, że trwałe fundamenty wspólnego europejskiego domu budować trzeba w oparciu o stabilne wartości. Zacieśniając więzi z miastami partnerskimi i kształtując relacje międzynarodowe wnosimy nasz zabrzański wkład w to ważne dla przyszłości dzieło.
Mieszkańcom Zabrza oraz wszystkim, nasze miasto jest bliskie sercu składam najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Niech będzie to dla każdego z nas rok szczególny.

Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Zabrza