Przekształcenie GZM

28.12.2017

Zadaniem Górnośląskiego Związku Metropolitalnego było doprowadzenie do utworzenia metropolii w województwie śląskim. Obecnie cel ten został osiągnięty. Dlatego GZM, po stworzeniu warunków do zainicjowania działalności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w naturalny sposób kończy swoje funkcjonowanie.

Dziś w Katowicach odbyła się konferencja prasowa z udziałem Małgorzaty Mańki-Szulik, prezydenta Zabrza, przewodniczącej zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego oraz Kazimierza Karolczaka, przewodniczącego zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Górnośląski Związek Metropolitalny został powołany w 2007 roku, aby doprowadzić do utworzenia metropolii w naszym regionie. W związku z tym, że zadanie to zostało wykonane, GZM kończy swoją działalność. Od dnia 31 grudnia 2017 roku wszelkie prawa i obowiązki GZM zostają przeniesione na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

Podczas konferencji podsumowano dokonania Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Analizując osiągniecia GZM-u, którego pracami od 2015 roku kieruje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, trzeba podkreślić najważniejszy cel, czyli utworzenie metropolii. To było główne zadanie, które postawili przed sobą samorządowcy. Warto również wymienić takie inicjatywy jak wspólny zakup energii, promocja inwestycyjna, Metropolitalna Noc Teatrów czy działania na rzecz rozbudowy tras rowerowych w regionie. Szczególnie warto odnotować, że wspólny zakup energii dał wymierne oszczędności dla samorządów. Szacuje się, że jest to kwota 30 mln zł.

Przypomnijmy, że Górnośląski Związek Metropolitalny powstał w 2007 roku. Został powołany przez 14 prezydentów największych miast Śląska i Zagłębia wobec braku rozwiązań ustawowych, umożliwiających utworzenie metropolii. Górnośląski Związek Metropolitalny tworzył podwaliny pod jej powstanie.
 

Drodzy Mieszkańcy metropolii
Zadaniem Górnośląskiego Związku Metropolitalnego było doprowadzenie do utworzenia metropolii w województwie śląskim. Obecnie cel ten został osiągnięty. Dlatego GZM, po stworzeniu warunków do zainicjowania działalności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w naturalny sposób kończy swoje funkcjonowanie. Dziękuję wszystkim, którzy w ramach struktur GZM włączyli się w pracę na rzecz naszego regionu, podejmując wspólne inicjatywy gospodarcze, edukacyjne i kulturalne, a także przyczynili się do stworzenia norm prawnych umożliwiających powstanie metropolii. Wyrazy wdzięczności kieruję dla prezydentów miast GZM, którzy rozpoczęli tworzenie metropolii, a szczególnie dla prezydenta Katowic Marcina Krupy, pełnomocnika ds. utworzenia związku metropolitalnego, Wojewody Śląskiego, Jarosława Wieczorka, parlamentarzystów, administracji rządowej i samorządowej oraz postaci, które jak ks. abp Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki wspierały naszą inicjatywę. Wyrażam radość, że wprowadzenie w życie przyjętych rozwiązań legislacyjnych przyczyni się do zacieśniania więzów społecznych, kulturowych i gospodarczych łączących nasze miasta. Zapewni też możliwość pełniejszego ich rozwoju oraz integracji i aktywizacji mieszkańców.

Małgorzata Mańka-Szulik
prezydent Zabrza, przewodnicząca zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego