W Zabrzu powstanie Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu

21.12.2017

Przy Wydziale Inżynierii Biomedycznej powstanie Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu. Dzisiaj, w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach podpisana została stosowna umowa w tej sprawie między Politechniką Śląską  a Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Sygnowali ją: rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk oraz marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

Centrum powstanie w ramach projektu „Assist Med Sport Silesia”, realizowanego wspólnie przez Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej oraz firmę Royal Philips – światowego lidera w dziedzinie technologii medycznych.
 
Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu będzie zlokalizowane w Zabrzu na terenie kampusu Politechniki Śląskiej. Na centrum będzie się składał zespół wysokospecjalistycznych laboratoriów, w których będą opracowywane nowoczesne technologie oraz wyroby medyczne, mające być odpowiedzią na wyzwania współczesnej medycyny, zwłaszcza w obszarze starzejącego się społeczeństwa oraz medycyny spersonalizowanej.
 
Realizowany wspólnie z firmą Philips projekt wpłynie z pewnością na rozwój innowacyjnych technologii badawczych i produkcyjnych w naszym regionie, a także spowoduje wzmocnienie potencjału badawczego w zakresie inżynierii biomedycznej. Dodatkowo projekt ten umożliwi uczestnictwo śląskich firm w polskich i europejskich platformach technologicznych w branży wyrobów medycznych i spowoduje zwiększenie atrakcyjności całego regionu.
 
Projekt będzie realizowany w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a jego całkowity kosz wyniesie 92 mln zł.
 
 
foto: polsl.pl