Fundusze z EBI w „Programie Rozwoju Miasta”

20.12.2017

Po przyjęciu budżetu miasta na rok 2018 przez Radę Miejską wskazać należy na ważną rolę jaką w rozwoju Zabrza pełnić będą środki unijne w ramach perspektywy na lata 2014-2020 oraz fundusze z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
 

Podkreślić trzeba, że współpraca z EBI, czyli instytucją powołaną przez kraje członkowskie Unii Europejskiej w celu rozwoju miast i regionów, pozwolą na zapewnienie wkładów własnych do projektów realizowanych przy wykorzystaniu funduszy unijnych z ostatniej już tak proinwestycyjnej perspektywy.
– Dążymy do realizacji zadań z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej i wsparcia środkami EBI. Jeszcze w tym roku z kredytu EBI zaangażowanych zostanie 24 mln zł. Dlatego mamy obecnie szansę zrealizowania wielu oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji, gdyż poziom dofinansowania z Unii Europejskiej sięga 85 proc. wartości projektu – podkreśla Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.
Wśród licznych projektów inwestycyjnych zrealizowana będzie m.in. przebudowa ul. Piłsudskiego, budowa drogi łączącej strefę ekonomiczną z autostradą A1, uzbrojenie terenów osiedla mieszkaniowego Słoneczna Dolina, gdzie powstaje nowe osiedle. Podjęty będzie program rewitalizacji osiedla Zandka oraz projekty proekologiczne pozwalające na ochronę powietrza. Możliwe będzie też przeprowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz dalsza rozbudowa infrastruktury miejskiej.
Warto zauważyć, że Zabrze na przestrzeni ostatnich lat doświadczone było boleśnie skutkami restrukturyzacji przemysłu ciężkiego. W mieście zamknięto wszystkie państwowe kopalnie, przeniesiono do innych ośrodków takie przedsiębiorstwa jak Gazobudowa, zreorganizowano Kopex. Mimo tego udało się doprowadzić do uzyskania stopy bezrobocia w Zabrzu na poziomie 6,6 proc. Przyczyniło się do tego stworzenie warunków do pozyskiwania nowych inwestorów, uzbrojenie kosztem 65 mln zł Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, a także tworzenie klimatu przyjaznego dla inwestorów.