Informacja dla klientów Urzędu Miejskiego

18.12.2017

Informujemy, że 22 grudnia 2017 r. oraz 29 grudnia 2017 r. zostaną skrócone godziny pracy Urzędu Miejskiego w Zabrzu do godziny 13.00.

Natomiast obsługę klientów:
• na sali obsługi klienta,
• w punkcie obsługi klienta w Centrum Handlowym M1,
• w kasach Urzędu,
• w punkcie informacji o mieście,
skraca się do godziny 12.00.

Powyższe informacje nie obejmują Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Centrum Nadzoru Wizyjnego.