Prezydent Zabrza wręczyła stypendia uzdolnionym uczniom

14.12.2017

14 grudnia, w sali historycznej zabrzańskiego Ratusza, zorganizowana została uroczystość wręczenia stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w Zabrzu. Stypendia przekazała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

W roku szkolnym 2017/2018 wpłynęło 16 wnioskówm spośród których Stypendialna Komisja Rekomendacyjna wyłoniła 10 kandydatów do stypendium. Uczniowie ci wykazali się największymi osiągnięciami. Były to konkursy przedmiotowe organizowane przez Śląskie Kuratorium Oświaty, jak również ogólnopolskie konkursy pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza przyznała 10 stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych, którzy wykazują wspaniałe osiągnięcia w dziedzinie nauki.
Otrzymali je:
– Anna Adamczyk z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. Jest laureatką wojewódzkiego konkursu z języka polskiego.
– Jakub Gogolok z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. To laureat I stopnia Śląskiego Konkursu Matematycznego. Będąc uczniem liceum jednocześnie jest studentem III roku stacjonarnych studiów matematycznych na UŚ (obecnie pisze pracę licencjacką).
– Paweł Hetman z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. To laureat wojewódzkich konkursów przedmiotowych z j. angielskiego i polskiego. Osiągnął wynik bardzo dobry w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX. Zdobył 6 miejsce w wojewódzkim etapie Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów. Jest laureatem II stopnia w ogólnopolskim konkursie leksykalnym z języka angielskiego MEMORY MASTER.
– Agnieszka Hrabak z I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzycznego im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach. Jest ona laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego. Otrzymała wyróżnienie w Konkursie Kangur Matematyczny. Zdobyła również tytuł Młodzieżowego Konesera Polszczyzny.
– Jakub Klimczak z III LO w Zabrzu. Jest laureatem i finalistą Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego. Osiągnął wynik dobry w konkursie z języka angielskiego „Fox”. Jest laureatem III stopnia w konkursie leksykalnym z języka angielskiego MEMORY MASTER.
– Paweł Kurzelowski z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. To laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego, finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki i Chemii. Był posłem na XXI Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży.
– Piotr Lewandowski z III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach. To finalista 63 Olimpiady Chemicznej i laureat Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego Politechniki Śląskiej. Zajął II miejsce w Regionalnym Drużynowym Konkursie Chemicznym. Jest stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.
– Julia Podobińska z I Liceum Ogólnokształcące im. prof. Z. Religi w Zabrzu. Jest laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego i Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Wiedzy o Społeczeństwie.
– Agata Słonka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. Jest laureatką konkursu przedmiotowego z matematyki. Została wielokrotnie wyróżniona w konkursie „Kangur Matematyczny” i ma osiągnięcia w konkursach artystycznych.
– Maciej Żurawski ze Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych. Zajął V miejsce w Olimpiadzie Przedsiębiorczości i Zarządzania, Zdobył tytuł finalisty w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej oraz w Olimpiadzie Przedsiębiorczości

W spotkaniu uczestniczyli również Marian Czochara – przewodniczący Rady Miasta Zabrze, Janusz Bieniek – przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Zabrze, dyrektorzy szkół oraz stypendyści i ich rodzice.

19 stycznia 2015 r. została podjęta uchwała Rady Miasta Zabrze w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta Zabrze”. Stypendium mogą otrzymywać wybitnie uzdolnieni uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, którzy są uczestnikami, laureatami, finalistami konkursów, turniejów, olimpiad międzynarodowych; olimpiad ogólnopolskich, których wykazy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz olimpiad wojewódzkich, których wykazy znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Kuratora Oświaty. Wnioski o przyznanie stypendiów dla uczniów mogą zgłaszać dyrektorzy lub nauczyciele szkół, rodzice lub opiekunowie prawni oraz pełnoletni uczniowie. Wnioski o udzielenie stypendium rozpatruje Stypendialna Komisja Rekomendacyjna. Wysokość stypendium dla uczniów klas gimnazjalnych wynosi 300 zł miesięcznie, a dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 400 zł miesięcznie. Stypendium wypłacane jest co miesiąc, przez okres dziesięciu miesięcy.