Obchody 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

13.12.2017

W Zabrzu odbyły się dzisiaj regionalne obchody 36. rocznicy Stanu Wojennego. Mszę Św. odprawił biskup nominat ks. Andrzej Iwanecki.

W uroczystościach uczestniczyli m.in. przedstawiciele zabrzańskiego samorządu na czele z prezydent Zabrza MałgorzatąMańką-Szulik.
 
Po mszy św. pod tablicą upamiętniającą miejsce internowania działaczy NSZZ „Solidarność” kwiaty złożyli przedstawiciele władz miasta Zabrze, związków zawodowych. oświaty, instytucji, stowarzyszeń.  
 
Zabrzańskie uroczystości miały charakter regionalny, zorganizowali je: miasto Zabrze, Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” oraz Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.
 
Na terenie parafii pw. św. Jadwigi leży zakład karny przy ul. Janika, w którym w czasie stanu wojennego internowano działaczy „Solidarności” i opozycjonistów. Tutejsi księża byli wtedy duszpasterzami internowanych, którzy zaczęli trafiać do zakładu w Zaborzu w pierwszym dniu stanu wojennego. Przez rok istnienia obozu przewinęło się przez niego kilkaset osób – głównie działacze opozycji ze Śląska i Zagłębia, a także z ówczesnego woj. częstochowskiego. Wywodzili się z różnych środowisk – byli wśród nich studenci, robotnicy, lekarze i naukowcy. W stanie wojennym w tamtejszym więzieniu mieścił się jeden z największych z 49 w kraju ośrodków internowania.
 
W Zabrzu przetrzymywany był m.in. legendarny przywódca strajku w Hucie Katowice w 1980 r. i sygnatariusz Porozumienia Katowickiego, Andrzej Rozpłochowski. Obóz zamknięto w grudniu 1982 r. Internowanych przewieziono wówczas do zakładów w Raciborzu i Strzelcach Opolskich. Wielu z nich jest obecnie członkami Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym. Dawny obóz to nadal działający zakład karny.