Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

12.12.2017

8 grudnia 2017 r. odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie Rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Projekt dotyczy skrócenia z 50 do 10 lat czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej i dokumentacji płacowej zleceniobiorców dzięki przekazaniu do ZUS danych niezbędnych do przyznania pracownikom i zleceniobiorcy świadczeń emerytalnych i rentowych oraz ustalenia ich wysokości, a także umożliwienia pracodawcy prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej również w postaci elektronicznej (fakultatywnie), co uprości obsługę akt osobowych. Ustawa zgodnie z projektem ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r.
Źródło: sejm.gov.pl