"Nasze Mikulczyce" – nowy album już dostępny!

12.12.2017

Wczoraj, w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury nr 1, odbyła się prezentacja albumu „Nasze Mikulczyce”. To kolejny tom z serii „Dzielnice Zabrza” wydany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu.

W spotkaniu, podczas którego po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowany został album, udział wzięli m.in.: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, zabrzańscy radni, przedstawiciele instytucji kultury oraz licznie przybyli mieszkańcy Mikulczyc – w tym także ci, których wspomnienia zostały spisane w tym niezwykłym albumie.

„Nasze Mikulczyce” to kilkaset stron i zdjęć pochodzących z domowych archiwów mieszkańców, a także wiele ciekawych, nigdy dotąd niepublikowanych historii. Wyłania się z nich obraz rodzinnej dzielnicy, gdzie mieszkają ludzie od pokoleń związani z tą ziemią, dumni ze swojej historii, chętnie dzielący się wspomnieniami. Ma niespotykany walor autentyzmu i emocjonalnej siły. Wypełniają go unikatowe zdjęcia, nostalgiczne wspomnienia i barwne opowieści ludzi, którzy niejednokrotnie spędzili w swojej dzielnicy całe życie.

Po raz pierwszy nazwa Mikulczyce pojawia się w regeście dyplomu księcia kozielskiego Władysława I z 1 września 1306 roku. Sam dyplom nie dotyczy tej miejscowości, jedynie jako jeden z trzech świadków wymieniony w nim został „Dobeslaw de Naculchsicz”, czyli Dobiesław z Mikulczyc. W dyplomie księcia bytomskiego Siemowita datowanym na 12 marca 1311 roku. „Dobeslao de Mikulczicz, militibus”, czyli rycerz Dobiesław z Mikulczyc, wymieniony został z kolei jako jeden z sześciu świadków. I tak jak w przypadku innych zabrzańskich dzielnic istniejących już w średniowieczu są to informacje o istnieniu danej miejscowości a nie o jej powstaniu. 1 kwietnia 1951 roku, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 marca 1951 roku w sprawie zniesienia i zmiany granic niektórych powiatów oraz utworzenia i zmiany granic niektórych miast stanowiących powiaty miejskie w województwie katowickim, Mikulczyce włączono do Zabrza wraz z Grzybowicami, Rokitnicą, Kończycami, Makoszowami i Pawłowem.

"Nasze Mikulczyce" to piąty tom z serii "Dzielnice Zabrza". Do tej pory ukazały sie nst. publikacje: "Nasze Kończyce" (2010), "Nasza Rokitnica" (2012), "Nasze Biskupice" (2014) oraz "Nasz Pawłów" (2015).