Nabór na przewodników po trasach turystycznych Kopalni Guido oraz Sztolni Królowa Luiza

11.12.2017

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza na kurs przewodnicki. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 stycznia 2018 roku.

Poszukiwane są osoby:
– otwarte, uśmiechnięte, obdarzone wyobraźnią i cechujące się wysoką kulturą osobistą;
– elokwentne i posiadające dobrą dykcję;
– dyspozycyjne i gotowe do pracy w różnych terminach, również w weekendy i w godzinach wieczornych.
Preferowane:
– ukończone studia z zakresu górnictwa, geologii, historii, turystyki;
– doświadczenie w pracy przewodnika, w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami starszymi i niepełnosprawnymi;
– status studenta lub emeryta górniczego;
– bardzo dobrą znajomość języków obcych (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, czeskiego, węgierskiego).

Kurs składa się z dwóch etapów:
ETAP I – Przewodnik po Kopalni Guido (luty/marzec 2018 r.);
ETAP II – Przewodnik po Sztolni Królowa Luiza (warunek: ukończenie I etapu – termin wyznaczy Muzeum Górnictwa Węglowego).

ETAP I szkolenia składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Część teoretyczna to cztery bloki tematyczne:
– wykłady z wiedzy ogólnej z zakresu historii Śląska, Zabrza, kopalń Guido oraz Królowa Luiza, Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, rozwoju techniki górniczej, geologii, kultury niematerialnej Górnego Śląska oraz turystyki industrialnej;
– zajęcia warsztatowe (metodyka pracy, pierwsza pomoc przedmedyczna, autoprezentacja, obsługa klienta);
– funkcjonowanie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu;
– zwiedzanie instruktażowe obiektów i tras turystycznych Muzeum Górnictwa Węglowego.
Część praktyczna obejmuje prowadzenie wycieczek pod nadzorem doświadczonych przewodników.
Kurs kończy się egzaminem, po którym uczestnik uzyskuje licencję Przewodnika po Kopalni Guido.
Koszt udziału w kursie wynosi 300 zł.

Dokumenty do naboru:
– CV ze zdjęciem, zaopatrzone w klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na kurs przewodników Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 922 )”
– list motywacyjny,
należy przesłać na adres: kurs@muzeumgornictwa.pl lub dostarczyć do: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59,
z dopiskiem: „kurs przewodnicki”.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oferuje:
– pracę na umowę zlecenie, atrakcyjne wynagrodzenie, elastyczny czas pracy;
– szkolenie na obsługę eksponatów o cechach maszyn górniczych;
– możliwość udziału w szkoleniu na Przewodnika po Sztolni Królowa Luiza;
– udział w wydarzeniach kulturalnych i imprezach organizowanych w podziemiach kopalni i innych obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego, nietypowe eventy…

Dodatkowe informacje można otrzymać pod numerem telefonu: 32 630 30 91 wew. 1012.