V edycja konkursu "Profilaktyk Roku 2017"

08.12.2017

Prezydent Miasta Zabrze zaprasza instytucje publiczne, przedsiębiorców, związki wyznaniowe, stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne do wzięcia udziału w V edycji konkursu „Profilaktyk Roku 2017”.

Konkurs „Profilaktyk Roku 2017” ma na celu uhonorowanie działań profilaktycznych i terapeutycznych, realizowanych na rzecz mieszkańców Zabrza.

Tytuł przyznawany jest każdego roku w kategorii indywidualnej (osoba) oraz zespołowej (instytucja). Kandydatów do tytułu „Profilaktyk Roku” mogą zgłaszać: instytucje publiczne, przedsiębiorcy, związki wyznaniowe, stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne, realizujące działania w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień. Każdy podmiot uprawniony może zgłosić jednego kandydata w kategorii indywidualnej oraz jedną instytucję w kategorii zespołowej.

Zgłoszenia kandydatur na formularzu zgłoszeniowym do tytułu „Profilaktyk Roku” należy dokonać osobiście, w terminie do 31 grudnia br. w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu (ul. Wolności 286, pokój 201) z dopiskiem „Profilaktyk Roku 2017” lub w sekretariacie SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu (ul. Park Hutniczy 6).

Formularz zgłoszeniowy w załączeniu.