Nagroda The Best & More dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu

05.12.2017

Urząd Miejski w Zabrzu otrzymał nagrodę The Best & More w kategorii najlepsza instytucja/urząd. Odebrała ją, w trakcie uroczystości, która 22 listopada odbyła się na Politechnice Warszawskiej, sekretarz miasta Ewa Weber.

Podczas panelu „Instytucje i urzędy świadczące usługi o najwyższej jakości oraz efektywności, a działania społeczne” sekretarz miasta Ewa Weber omówiła działania miasta na rzecz rozwoju kompetencji m.in. poprzez podnoszenie świadomości o cyfryzacji oraz e-usługach świadczonych na rzecz biznesu, ngo’s, rad dzielnic, administracji, czyli Urzędu i jednostek podległych. Ukoronowaniem tych działań jest również organizowanie przez Miasto i Politechnikę Śląską cyklicznej Konferencji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Tegoroczna, siódma już z kolei edycja, odbyła się w pod hasłem „Kompetencje przyszłości’.

Podczas Gali statuetki wręczone zostały 80 Laureatom Programu.
Celem Programu było wyłonienie najlepszych produktów, firm, usług oraz instytucji na rynku polskim i zagranicznym.

Kategorie The Best:
– Najlepszy produkt
– Najlepsza usługa
– Najlepsza firma (producent, usługodawca, dystrybutor, wydawnictwo, itp.)
– Najlepsza instytucja/urząd

Kategorie More:
-CSR – Corporate Social Responsibility/Zrównoważona Odpowiedzialność Społeczna
-Innowacje
-Bezpieczeństwo
-Ekologia