Zarządzenie prezydenta miasta – zdrowie publiczne

04.12.2017

Przekazujemy do wiadomości zarządzenie nr 1170/ZPS/2017 prezydenta miasta Zabrze z 1 grudnia br. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Zabrza z zakresu zdrowia publicznego w 2018 r. w ramach II celu operacyjnego "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi".

Pełna treść zarządzenia w załączeniu.