"Pomysł na biznes"

01.12.2017

Trwa nabór wniosków w ramach projektu „Pomysł na biznes”, realizowany przez Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach. Jego uczestnicy mogą otrzymać 23 tys. zł bezzwrotnej dotacji na wydatki inwestycyjne oraz wsparcie w wysokości 1000 zł na pokrycie kosztów stałych przez pierwszych 6-12 miesięcy prowadzenia własnej firmy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne i nieaktywne, po 30 roku życia zameldowane w woj. śląskim, które chcą założyć własną działalność gospodarczą.
Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób długotrwale bezrobotnych oraz z niskimi kwalifikacjami, które ukończyły 30 rok życia, do kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka oraz osób niepełnosprawnych. Nie mogą natomiast do niego przystąpić osoby, które prowadziły działalność gospodarczą w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Więcej informacji na stronie: https://www.oddzial.fgsa.pl/?p=menu/003_projekty_szkoleniowe/k_005/004/002