Oddaj swój głos w Zabrzańskim Budżecie Partycypacyjnym

30.11.2017

 

Jeszcze tylko do jutra, 1 grudnia, można oddawać głosy w 4. edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego. Zwycięzców poznamy już za dwa tygodnie, 12 grudnia.

Jak co roku, jest w czym wybierać. Do obecnej edycji zgłoszono po weryfikacji 11 projektów ogólnomiejskich oraz 53 dzielnicowe. W budżecie miasta zarezerwowano na nie 4,01 mln zł. Z tej kwoty dla każdej dzielnicy i dla kategorii projektów ogólnomiejskich dostępna będzie konkretna kwota środków pieniężnych. Zachowany zostanie podział na dzielnice „duże” i „małe”. Duże to: Biskupice, Centrum Północ i Centrum Południe, Guido, Helenka, Mikulczyce, Osiedle Kotarbińskiego, Rokitnica, Zaborze Północ. Do małych dzielnic zaliczają się: Grzybowice, Kończyce, Maciejów, Makoszowy, Osiedle Kopernika, Osiedle Młodego Górnika, Pawłów, Zaborze Południe i Zandka.

Dla każdej z dzielnic „dużych” dostępna będzie kwota 250 tys. zł, dla „małej” 140 tys. zł, a na wykonanie projektów ogólnomiejskich – 500 tys. zł. W dzielnicach będzie możliwość składania wniosków dwuletnich o wartości do wysokości dwukrotności kwoty dla dzielnicy.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w głosowaniu są mieszkańcy Zabrza — osoby, które na dwa dni robocze przed rozpoczęciem głosowania ukończyły 16 lat i były zameldowane w Zabrzu na pobyt stały lub czasowy. Głosowanie przeprowadza się w formie elektronicznej, trzeba w nim podać imię, nazwisko, numer PESEL. Każdy mieszkaniec może głosować raz, wskazując po jednym projekcie miejskim i dzielnicowym.

Wśród projektów ogólnomiejskich znalazły się: budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i skocznią przy SP nr 14, Rolkowa Trasa Średnicowa wzdłuż Drogowej Trasy Średnicowej, boisko wielofunkcyjne na Zandce, trasy rowerowe Łączymy północ z południem, odbudowa kładki dla pieszych w Parku im. Pileckiego, Neptun — odtworzenie skweru w Parku Hutniczym, z wodotryskiem z rzeźbą władcy mórz, budowa boiska przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9, Bezpieczne Biskupice i Centrum Południe — montaż kamer monitoringu, budowa ogólnodostępnego boiska wraz z zagospodarowaniem terenu obok SP 16 przy ul. Lompy 78, boisko na obiektach Walki Makoszowy, lodowisko, rolkowisko, muszla koncertowa — Zabrzańskie Centrum Kultury i Sportu przy basenie "Aquarius Kopernik".

Wśród projektów dzielnicowych można znaleźć wszystko – od placów zabaw, boisk, siłowni, po parkingi, chodniki, modernizację szkolnych toalet, sygnalizację świetlną i monitoring.

Więcej informacji w zakładce „Budżet Partycypacyjny”.