Konferencja Miast Partnerskich w Berlinie

30.11.2017

27 listopada, w berlińskim Ratuszu odbyła się polsko-niemiecka Konferencja Miast Partnerskich „Miasta jako miejsca rozwoju innowacji przyszłości”. W wydarzeniu uczestniczyła m.in. prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. Konferencja była okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy rozwijanej w ramach partnerstwa miast Polski i Niemiec oraz prezentacji innowacyjnych rozwiązań wdrażanych w wybranych ośrodkach.

Zgromadzonych w Ratuszu gości powitali: Sawsan Chebli – Pełnomocnik Landu Berlin przy Federacji i Sekretarz Stanu do spraw zaangażowania obywatelskiego oraz spraw międzynarodowych, Rainer Sontowski – Sekretarz Stanu w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz profesor Andrzej Przyłębski – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec. W trakcie wystąpień nie zabrakło odniesień do historii, znaczenia edukacji, opisów nowoczesnego społeczeństwa XXI wieku i problemów, z jakimi zmaga się ono obecnie w miastach, w tym ekologicznych. Podkreślono również znaczenie właściwego planowania przyszłości.

W trakcie konferencji odbyły się równolegle trzy dyskusje panelowe: miasta jako fora partycypacji – partycypacja obywatelska w samorządzie, zielone miasto – wkład miast na rzecz ochrony klimatu i środowiska, oraz pamięć polsko-niemiecka w kontekście europejskiej kultury pamięci. Przedstawiciele Miasta Zabrze wzięli udział w drugim z paneli prowadzonym przez Michaela Großa – Konsula Generalnego Niemiec w Krakowie. W dyskusji uczestniczyli: Wojciech Wagner – Zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawa, Piotr Kempf – Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, Simone Raskob – Członkini Zarządu Miasta Essen ds. Środowiska oraz Tim Elder – autor projektu kąpieliska rzecznego Flussbad Berlin e.V. Przedstawili oni kolejno najciekawsze rozwiązania ekologiczne realizowane obecnie w swoich miastach, skłaniając zgromadzonych do zadawania pytań.

Order Zasługi Republiki Federalnej Niemiec wręczony został w trakcie obrad Winfriedowi Lipscherowi – niemieckiemu teologowi katolickiemu, tłumaczowi i działaczowi na rzecz pojednania polsko-niemieckiego. Laudację z tej okazji wygłosił Sekretarz Stanu Stephan Steinlein – Szef Urzędu Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec.

28 listopada przedstawiciele Miasta Zabrze udali się do Stuttgartu na spotkanie z Marią Haller-Kindler – Pełnomocnikiem Nadburmistrza Miasta Stuttgart ds. Dzieci. Celem wizyty było omówienie planów związanych z dalszą działalnością Europejskiej Sieci „Miast dla Dzieci”, powstałej z inicjatywy Miasta Stuttgart w 2007 roku. W ubiegłym roku Miasto Zabrze wspólnie z Miastem Rezekne na Łotwie przejęło koordynację Sieci.