Uczczono 99. rocznicę obrony Lwowa

27.11.2017

W ub. weekend Zabrzański Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zorganizował w naszym mieście obchody 99. rocznicy obrony Lwowa przed wojskami ukraińskimi. Uroczystość rozpoczęła się 25 listopada o godz. 14.00 mszą świętą, która odprawiona została w kościele pw. św. Anny przy ul. 3 Maja 18.

Po nabożeństwie przedstawiciele władz samorządowych miasta na czele z wiceprezydentem Zabrza Krzysztofem Lewandowskim oraz przewodniczącym Rady Miasta Zabrze Marianem Czocharą, a także organizacji, stowarzyszeń złożyli kwiaty pod krzyżem pamięci i obeliskiem z ziemią z cmentarza Orląt Lwowskich na łyczakowskiej nekropolii. Dzień póxniej, w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. 3 Maja 91 a wystąpił chór Echo Kresów z Kędzierzyna-Koźla. Artyści śpiewają od 2011 roku, większość z nich to Kresowianie. W Zabrzu z bogatym repertuarem związanym ze Lwowem i Kresami, a także pieśni patriotyczne.

22 listopada 1918 r. wojska ukraińskie zostały wyparte ze Lwowa po ataku obrońców miasta oraz odsieczy Wojska Polskiego. W polskich szeregach walczyło blisko 1,5 tys. młodych ludzi, którzy nie ukończyli 17 roku życia. Nazwano ich „Orlętami Lwowskimi”.

Konflikt ukraińsko-polski narastał od końca XIX w., na sile zaczął przybierać przy końcu I wojny światowej na skutek ukraińskich dążeń niepodległościowych. Sposobna dla Ukraińców sytuacja do przejęcia polskiego Lwowa nadarzyła się w 1918 r., kiedy to następował kres istnienia państwa austrowęgierskiego. Bohaterscy obrońcy Lwowa zniweczyli te plany.