Album "Nasze Mikulczyce"

27.11.2017

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu zaprasza na prezentację albumu "Nasze Mikulczyce" z serii "Dzielnice Zabrza". Spotkanie odbędzie się 11 grudnia br. o godz. 17.30 w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 przy ul. Tarnopolskiej 50 w Zabrzu-Mikulczycach.

"Nasze Mikulczyce" to piąty tom z serii "Dzielnice Zabrza". Do tej pory ukazały sie nst. publikacje: "Nasze Kończyce" (2010), "Nasza Rokitnica" (2012), "Nasze Biskupice" (2014) oraz "Nasz Pawłów" (2015).

Po raz pierwszy nazwa Mikulczyce pojawia się w regeście dyplomu księcia kozielskiego Władysława I z 1 września 1306 roku. Sam dyplom nie dotyczy tej miejscowości, jedynie jako jeden z trzech świadków wymieniony w nim został „Dobeslaw de Naculchsicz”, czyli Dobiesław z Mikulczyc. W dyplomie księcia bytomskiego Siemowita datowanym na 12 marca 1311 roku. „Dobeslao de Mikulczicz, militibus”, czyli rycerz Dobiesław z Mikulczyc, wymieniony został z kolei jako jeden z sześciu świadków. I tak jak w przypadku innych zabrzańskich dzielnic istniejących już w średniowieczu są to informacje o istnieniu danej miejscowości a nie o jej powstaniu.
1 kwietnia 1951 roku, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 marca 1951 roku w sprawie zniesienia i zmiany granic niektórych powiatów oraz utworzenia i zmiany granic niektórych miast stanowiących powiaty miejskie w województwie katowickim, Mikulczyce włączono do Zabrza wraz z Grzybowicami, Rokitnicą, Kończycami, Makoszowami i Pawłowem.