Zabrze przestrzenią rozwoju

Test sprawności syren alarmowych

24.11.2017

28 listopada pomiędzy godziną 9.00 a 13.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.

Test przeprowadzany jest na podstawie § 8 punkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96).

Celem treningu jest przetestowanie działania systemu syren alarmowych w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych działań. W związku z powyższym zostanie on przeprowadzony w sposób dynamiczny. Pomiędzy godziną 9.00 a 13.00 dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach nadawał będzie komunikaty dla poszczególnych powiatów zawierające polecenie uruchomienia sygnału alarmowego oznaczającego odwołanie alarmu – dźwięk ciągły trwający trzy minuty. W przypadku odbioru ww. komunikatu dotyczącego miasta Zabrze, zostanie przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zabrzu uruchomiony sygnał oznaczający odwołanie alarmu na terenie miasta Zabrze.