Zabrze przestrzenią rozwoju

Otwarty konkurs ofert – w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r.

21.11.2017

Przekazujemy do wiadomości Zarządzenie nr 103/WPTS/2017 prezydenta miasta Zabrze z 20 listopada br. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Zabrze w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

W załączeniu pełna treść zarządzenia.