Zmiana wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych

17.11.2017

Zgodnie z podjętą 20 października br. roku uchwałą Rady Miasta Zabrze (http://www.um.zabrze.pl/sites/default/files/attach/17-10-20-535-XLVIII-zmiana_stawki_za_gospodarowanie_odpadami.pdf) od 1 grudnia br. nastąpi zmiana wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych („śmieci”).

Stawka opłaty dla SELEKTYWNEJ zbiórki odpadów będzie wynosiła 12 zł/os., natomiast w przypadku NIESELEKTYWNEJ zbiórki odpadów 20 zł/os. W najbliższym czasie do właścicieli nieruchomości zostaną również dostarczone ZAWIADOMIENIA informujące o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Zabrze.