Wyróżnienie dla Parku 12C Sztolni Królowa Luiza!

17.11.2017

Park 12C Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu otrzymał wyróżnienie za „innowacyjne rozwiązanie placu zabaw dla dzieci, w powiązaniu z funkcją edukacyjną i wykorzystaniem tożsamości i historii miejsca” w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2017. W sumie na tegoroczną, 18. edycję konkursu, wpłynęło 27 realizacji, zlokalizowanych na terenie 17 gmin naszego województwa.

– Musimy pamiętać, że przestrzeń nie jest dobrem odnawialnym. Tutaj nie ma miejsca na błędy. Organizacja przestrzeni musi być na bardzo dobrym poziomie. Nie dobra, nie sprzyjająca architektura to nic innego jak olbrzymie koszty. Podczas tej gali kolejny raz promujemy najlepsze rozwiązania w tym względzie” – powiedział podczas uroczystości, która odbyła się wczoraj w Urzędzie Wojewódzkim Henryk Mercik, członek zarządu województwa śląskiego.

Agnieszka Kaczmarska, prezes katowickiego oddziału Stowarzyszenia Architektów RP dodała, że na konkurs wpłynęły prace na bardzo wysokim poziomie i wybór tej najlepszej był wyjątkowo trudny.

Wszystkie zgłoszone do konkursu propozycje spełniały warunki formalne i zakwalifikowano je do dalszego etapu. Wśród tych nominowanych do nagrody, które otrzymały największą liczbę głosów znalazły się: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaroszowicach w Tychach; przebudowa istniejącego dworca autobusowego przy ul. Jana Pawła II w Piekarach Śląskich; Park 12C Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu; Opera Śląska w Bytomiu – projekt iluminacji budynku; obiekt gastronomiczny „Promenada” nad Jeziorem Paprocańskim w Tychach; Gminne Centrum Społeczno-Kulturalne i Biblioteka w Sośnicowicach; AQUARIUM – Kompleks Biurowy w Gliwicach – Rewitalizacja Willi Neumanna, etap I oraz Plaża miejska w Raciborzu.

Ostatecznie Jury postanowiło przyznać dwie nagrody i cztery wyróżnienia.
Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego w kategorii obiekt użyteczności publicznej otrzymała realizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowicach. „Za nowoczesne rozwiązanie architektoniczno-przestrzenne budynku szkolnego, ujmujące prostotą architektury, dyscypliną doboru materiałów i elementów aranżacji wnętrz, pozwalających na kształtowanie poczucia estetyki użytkowników obiektu w otoczeniu współczesnej, zrównoważonej architektury” – czytamy w uzasadnieniu.
Z kolei w kategorii przestrzeń publiczna Nagroda Marszałka trafiła do projektantów i architektów odpowiedzialnych za przebudowę istniejącego dworca autobusowego w Piekarach Śl. Jury doceniło „odważne i wyraziste ukształtowanie formy, zadaszenie wielofunkcyjnej przestrzeni dworca autobusowego oraz prawidłowo rozwiązaną funkcję w kompaktowym układzie i właściwej skali stosowanej na potrzeby miast”.

Wyróżnienia otrzymały:
Gminne Centrum Społeczno-Kulturalne i Biblioteka w Sośnicowicach („za prawidłowe rozwiązanie i strefowanie funkcji z bezpretensjonalną formą wpisującą się z wyczuciem w kontekst urbanistyczny i architektoniczny otoczenia”);

Park 12C Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu („za innowacyjne rozwiązanie placu zabaw dla dzieci, w powiązaniu z funkcją edukacyjną i wykorzystaniem tożsamości i historii miejsca”);

obiekt gastronomiczny „Promenada” nad Jeziorem Paprocańskim w Tychach („stanowi świadectwo konsekwentnej realizacji, spójnego pomysłu zagospodarowania przestrzeni publicznych wokół jeziora, z wykorzystaniem współczesnych form architektoniczno-przestrzennych, właściwie wkomponowanych w istniejący krajobraz i dotychczasową aranżację nabrzeża”)

Opera Śląska w Bytomiu – projekt iluminacji budynku („architektura światła w udany sposób prezentuje i przywraca ważny dla miasta Bytomia budynek promujący miejsce, funkcję i znaczenie obiektu zarówno dla miasta, jak i regionu”).

Tradycyjnie swoją nagrodę mieli okazje przyznać sami internauci. Najwięcej głosów i tym samym Nagroda Internautów przypadła w udziale autorów realizacji obiektu gastronomicznego „Promenada” nad Jeziorem Paprocańskim w Tychach.

Podczas uroczystości wręczono również wyróżnienia i nagrody w ramach konkursu Architektura Roku oraz najlepsza praca dyplomowa i kursowa z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju.