Spotkanie z mieszkańcami Biskupic

17.11.2017

16 listopada w Dzielnicowym Domu Kultury w Biskupicach Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza spotkała się z Radą Dzielnicy oraz mieszkańcami. Rozmawiano o rozwoju miasta oraz inwestycjach podejmowanych w Biskupicach. Była to również okazja do dyskusji o sprawach bieżących. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej oraz Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

 

W ostatnich latach Biskupice zmieniały oblicze dzięki inwestycjom realizowanym przez miasto w zakresie medycyny, infrastruktury, ekologii czy oświaty. Na budowę Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka przeznaczono 43 mln zł. Nowoczesna porodówka cieszy się popularnością wśród mieszkańców Zabrza i regionu. Centrum to innowacyjny w skali regionalnej ośrodek wpisujący się w wizerunek Zabrza jako miasta przyjaznego rodzinie. Modernizacja Szpitala Miejskiego w Zabrzu to koszt ponad 9 mln zł. Zakres prac to m.in. przebudowa i modernizacja bloków operacyjnych wraz z dostawą niezbędnego wyposażenia. W Biskupicach zainwestowano ponad 10 mln zł w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej”. Działania realizowane na osiedlu Borsig to m.in. przebudowa 5 kilometrów kanalizacji sanitarnej, 6 kilometrów kanalizacji deszczowej oraz 4 kilometry sieci wodociągowej. W ramach tego zadania odtworzono 26 tys. m2 nawierzchni dróg, które służą mieszkańcom. Warto również wspomnieć o działaniach ekologicznych realizowanych w ramach projektu „Rekultywacja terenu w rejonie rzeki Bytomki”. Za kwotę 7,5 mln zł zrekultywowano zwał hutniczy przy ul. Bytomskiej i Hagera. Z kolei na 700 tys. zł uporządkowano teren zwały byłej kopalni Zabrze – Hałda „Ruda”. Należy również podkreśli inwestycję w dziedzinie oświaty. Przy Szkole Podstawowej nr 21 powstała sala gimnastyczna za kwotę 2,5 mln zł. Termomodernizacji poddano równie budynek Gimnazjum nr 20 (obecnie mieści się tam Szkoła Podstawowa nr 20). Wartość inwestycji 1,9 mln zł. Miasto wsparło również prace konserwatorskie zabytkowych obiektów sakralnych. Za kwotę 1,3 mln zł przeprowadzono modernizację Kościoła św. Jana Chrzciciela oraz Wniebowzięcia NMP. W dzielnicy przeprowadzono długo oczekiwaną inwestycję w zakresie remontu torowisk wzdłuż ulicy Bytomskiej. Powstają miejsca rekreacji. Więcej informacji nt. inwestycji w załączniku.