III, IV i V dzień Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

17.11.2017

Od środy do piątku nie zatrzymywaliśmy się i spotykaliśmy się z młodzieżą w ramach lekcji przedsiębiorczości. W ciągu zorganizowaliśmy 18 spotkań z młodzieżą. Spotkaliśmy się z:
• Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego;
• Zespołem Szkół Samochodowych; Zespołem Szkół nr 3;
• Szkołą Podstawową nr 7;
• 13 Liceum Ogólnokształcącym;
• Zespołem Szkół Ekonomiczno – Usługowych;
• I Liceum Ogólnokształcącym;
• Szkołą Pdstawową nr 18;
• Szkołą Podstawową nr 5;
• Szkołą Podstawową nr 3.

A jutro WIELKI FINAŁ ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI! GRA MIEJSKA!
START: ZCRP, godz. 10:00
ZAPISY: www.zabrze-bogaci.evenea.pl