Podsumowano kolejną edycję kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"

15.11.2017

14 listopada, w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu, odbyło się uroczyste podsumowanie ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej pt. „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017”, zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zabrzu. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: zastępca prezydenta Miasta Zabrze – Jan Pawluch, starszy wizytator Delegatury w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach – Ewa Borys, radna Rady Miasta Zabrze – Elżbieta Adach, przedstawiciele Wydziału Oświaty zabrzańskiego magistratu, policji i straży miejskiej, a także dyrektorzy miejskich placówek oraz szkół.

W tegorocznej kampanii wzięły udział 54 placówki oświatowe, w tym: 30 Szkoły Podstawowe i 22 Szkoły Gimnazjalne, Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 oraz Miejska Bursa Szkolna.

Łącznie wszelkimi działaniami profilaktycznymi zostało objętych 9472 uczniów oraz 2098 osób dorosłych. W trakcie trwania kampanii młodzież uczestniczyła w licznych konkursach, które miały na celu rozwijanie różnych umiejętności, możliwości i zainteresowań młodych ludzi.

Jak co roku wielu naszych zabrzańskich uczniów zostało nagrodzonych za udział w konkursach. W tym roku mieliśmy 26 laureatów:
W trakcie trwania uroczystości Prezydent Miasta Zabrze – Małgorzata Mańka-Szulik otrzymała podziękowanie od organizatorów kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” za wkład i zaangażowanie w organizację przedsięwzięć krzewiących trzeźwość oraz prozdrowotne i prospołeczne postawy wśród młodych Polaków.

O oprawę artystyczną wydarzenia zadbali uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zabrzu oraz grupa taneczna „Alarm” oraz „Elektra” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Zabrzu. Imprezę poprowadził Paweł Kurzelowski, uczeń Liceum Ogólnokształcącego nr 3.

Koordynatorami Kampanii na terenie miasta Zabrze są:
Urszula Koszutska – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu,
Janina Wysocka – psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu,
Jan Szulik – Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabrzu.