Wejście w życie nowelizacji przepisów Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

14.11.2017

W dniu 13.11.2017 r. wchodzi w życie część przepisów tzw. pakietu wierzycielskiego. Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych ma w założeniu zapobiegać zatorom płatniczym i zwiększyć bezpieczeństwo obrotu. Do najważniejszych zmian należą:
1. Możliwość szybszego dokonania wpisu w biurze informacji gospodarczej. Dotychczas można było zrobić to po 60 dniach od terminu płatności. Obecnie będzie można to zrobić już po 30 dniach od jego upływu;
2. Uniemożliwienie wpisywania do rejestrów długów starszych niż 10 lat;
3. Na wniosek każdego dłużnika wierzyciel, który przekazał informacje gospodarcze do biura, jest obowiązany do przekazania do BIG również informacji o uznaniu zobowiązania przez dłużnika za przedawnione;
4. Jeśli będzie uwzględniała to umowa pomiędzy firmami, możliwe będzie wysyłanie wezwań do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze przekazania informacji do BIG w formie elektroniczne;
5. Możliwość zgłoszenia sprzeciwu przez dłużnika, o którym informacje mają być przekazanego do Biura Informacji Gospodarczej.