Zakończenie naboru wniosków w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia „12/12”.

13.11.2017

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu ogłasza, iż z dniem 15 GRUDNIA 2017 zostanie zakończony nabór wniosków w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia „12/12”.

Kwota refundacji za każdy miesiąc to 1920,00zł brutto plus ZUS.
Termin podpisywania umów wyłącznie do 29.12.2017 r.
Termin naboru wniosków: do 15 grudnia 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu, Plac Krakowski 9, pok. 7.02 lub korespondencyjnie. Terminem złożenia wniosku przesłanego listownie do Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu jest data wpływu przesyłki. Dokumenty do pobrania na stronie www.pupzabrze.pl w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców” oraz w siedzibie PUP w Zabrzu pok. 7.02.