Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Zabrzu

13.11.2017

Miasto Zabrze włącza się w obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, który obchodzony jest w dniach 13-19 listopada. Inauguracyjne spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week) to największe na świecie "święto przedsiębiorczości", czyli międzynarodowe wydarzenie, celem którego jest propagowanie idei przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, ich aktywnej postawy wobec życia, pokazanie młodym ludziom alternatywnej ścieżki kariery, zainspirowanie oraz pobudzenie w nich odwagi do podjęcia wyzwania, jakim jest rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W Światowy Tydzień Przedsiębiorczości zaangażowanych jest każdego roku ponad 150 państw z całego świata. Urząd Miejski w Zabrzu wraz z instytucjami otoczenia biznesu i przedsiębiorcami przygotował serię wykładów i lekcji przedsiębiorczości, które odbędą się w zabrzańskich szkołach. Uczniowie każdej ze szkół spotkają się także z zabrzańskimi przedsiębiorcami. Uwieńczeniem ŚTP będzie gra miejska dla młodzieży z tematyki przedsiębiorczości. W zabrzańskich wydarzeniach udział weźmie prawie tysiąc uczniów. Zaplanowanych zostało łącznie ponad 30 spotkań.