Zarządzenie prezydenta miasta – Programy Polityki Zdrowotnej

02.11.2017

Przekazujemy do wiadomości Zarządzenie nr 1040/ZPS/2017 prezydenta miasta Zabrze z 31 października br. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację Programów Polityki Zdrowotnej, dofinansowanych z budżetu Miasta Zabrze w 2017 roku.

Treść zarządzenia w załączeniu.