Za nami XIX Integracyjne Mistrzostwa Zabrza w Ringo

02.11.2017

W ub. weekend, w zabrzańskiej hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, odbyły się XIX Integracyjne Mistrzostwa Zabrza w Ringo. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. Organizatorem Mistrzostw było Stowarzyszenie „Nasza szkoła – nasz dom” działające przy Szkole Podstawowej nr 40 Specjalnej w Zabrzu.

Głównym celem zawodów było upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, również z niepełnosprawnością intelektualną, pochodzącej z różnych środowisk, doskonalenie techniki i taktyki gry w ringo, integracja środowisk rówieśniczych, kształtowanie u zawodników pozytywnych cech charakteru, propagowanie sportu osób niepełnosprawnych oraz gry w ringo, jako aktywnego sposobu spędzania czasu, promocja miasta Zabrze.

W zawodach wzięło udział 200 osób z 33 placówek, w tym uczniowie szkół ogólnodostępnych i integracyjnych z Zabrza, uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną ze szkół specjalnych z terenu woj. śląskiego, nauczyciele wychowania fizycznego oraz opiekunowie. Mecze rozgrywane były na 5 boiskach, w 9 kategoriach: dwójki dziewcząt, dwójki chłopców ze szkół podstawowych, dwójki dziewcząt, dwójki chłopców ze szkół podstawowych specjalnych, dwójki dziewcząt, dwójki chłopców ze szkół gimnazjalnych, dwójki dziewcząt, dwójki chłopców ze szkół gimnazjalnych specjalnych oraz trójki dowolne z oddziałów edukacyjno – terapeutycznych.

W załączeniu szczegółowe wyniki XIX Integracyjnych Mistrzostw Zabrza w Ringo.