Spotkanie dla pracodawców w ZCRP

02.11.2017

6 listopada br., o godz. 12.00, w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości przy ul. Powstańców Śląskich 3, odbędzie się spotkanie dla pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób niepełnosprawnych przy wsparciu projektu „Kierunek Praca”.

Program:
• 12.00 – 12.20 oferta Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
• 12.20 – 12.40 wprowadzenie do tematyki, przedstawienie założeń projektowych dot. aktywizacji zawodowej osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności
• 12.50 – 14.30 przygotowanie zespołu pracowniczego do zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kontekście danych wrażliwych
• 14.30 – 15.00 dyskusja i indywidualne porady.

UWAGA!
Osoby zgłaszające się na spotkanie proszone są o potwierdzenie obecności najpóźniej do 6 listopada, do godz. 10.00; telefonicznie: (32) 273-97-70 lub drogą elektroniczną na adres: ZCRP@um.zabrze.pl  

Spotkania realizowane w ramach projektu „Kierunek Praca” są bezpłatne i mają charakter spotkań otwartych.
Miasto Zabrze przystąpiło do Projektu „Kierunek Praca” jako Partner. Liderem projektu jest Forum Organizacji Pozarządowych Działających na rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i ich Rodzin „RAZEM”. Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej 50 osób niepełnosprawnych z woj. śląskiego, szczególnie z Zabrza i okolic, poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji zawodowej.
Projekt realizowany jest na kwotę ponad 900 000 zł.