"Strażnik pamięci" – wystawa jubileuszowa Kazimierza Szołtyska

30.10.2017

Od 7 listopada br. w Galerii Muzeum Miejskiego Café Silesia prezentowana będzie wystawa jubileuszowa Kazimierza Szołtyska przygotowana z okazji 50-lecia jego pracy twórczej.

– Obcowanie z grafiką Kazimierza Szołtyska to jakby wyprawa w czas dawny, odnajdywanie smaku i urody zapomnianych kunsztów sztycharskich. Artysta nie włączał się nigdy w nurt awangardowych poszukiwań współczesnej grafiki; pozostając jakby na ich uboczu – preferuje rzetelne wartości tradycyjnego warsztatu – stwierdza Jadwiga Pawlas-Kos z Muzeum Miejskiego w Zabrzu. – Pracuje w klasycznych technikach metalowych (miedzioryt, akwaforta, mezzotinta, suchoryt), łącząc je czasem bądź wzbogacając. Druk wklęsły z metalowej płyty jest techniką trudną i niewdzięczną, wymagającą od twórcy maksymalnej dyscypliny i skupienia, skomplikowanej i bardzo żmudnej pracy. Ale Szołtyska zdaje się pociągać ten trud roboty graficznej, zawsze związanej z pewnym elementem ryzyka, wymagającej koncentracji i solidności – dopowiada Jadwiga Pawlas-Kos.

Twórczość Kazimierza Szołtyska, uznana w regionie, zwłaszcza w nurcie „kultury kultywującej swoją lokalność”(okr. M. Meschnik), uwikłana jest w przeszłość, w pamięć, w czas; nasycona ładunkiem pierwiastka osobistego, autobiograficznego. Jest to sztuka o świecie sobie najbliższym, o mieście, które jest jego „miejscem na ziemi”, a zarazem o tym, co tworzy odrębność „śląskości” (w sferze wartości). Śląsk i „śląskość” to dom Szołtyska, jego miłość i tożsamość, nieutracona nigdy (żywa i realna) więź z miejscem, krajobrazem, obyczajem. W swojej sztuce zapewne mitologizuje rodzinne Kończyce, najbliższą sercu ojczyznę , jednak ta najmniejsza dzielnica Zabrza po dziś dzień „ma swój specyficzny klimat; w jakimś sensie zdołała zachować jeszcze tę niezwykłą atmosferę dawnej wspólnoty i tożsamości ludzi tutaj mieszkających” (M.Oslislo). W latach dziecięcych artysty cały rytm życia wyznaczał tu (jak i na całym Śląsku) czas i rytm pracy górniczej; „Ta wspólnota w codzienności, w podobnych troskach, problemach, dramatach i radościach, scalała ułatwiając orientację w życiu, czyniąc świat społeczny oczywistym, naturalnym, uporządkowanym, nie budzącym wątpliwości” (W. Świątkiewicz).

Grafika Szołtyska jest komunikatywna; trafia do odbiorcy, jak każda sztuka, w której zapisano niepokoje, lęki i nostalgie współczesnego człowieka. Jest sugestywna również z uwagi na charakter przekazu, a więc rodzaj poetyckiego obrazowania, metaforyki. Ikonografia prac artysty operuje rozmaitymi symbolami, zwykle należą do dość konwencjonalnych, ogólnie przyjętych w kulturze (czy nawet pełnią rolę archetypów). Bez względu na rodzaj komunikatu prace Artysty można (i trzeba) określić „ładną robotą graficzną”, doceniając precyzję ich wykonania, piękne cięcie, fantazję w doskonaleniu formy. Przez łączenie w jednej rycinie wielu działań (mezzotinty, suchorytu, wypukłodruku) uzyskuje twórca niezwykłe bogactwo ciekawie opracowanych graficznych materii i struktur. Swój graficzny kunszt najpełniej demonstruje w exlibrisie. Jak wiadomo, zasadnicza koncepcja artystyczna exlibrisu jest koncepcją zdobniczą; jego dziełka oddziaływają sumą efektów: bogatą tkanką graficzną, kolorem, reliefem…

Kazimierz Szołtysek jest też akwarelistą; jak zwykle w tej technice, posługuje się swobodnymi, nawet żywiołowymi pociągnięciami pędzla, plamą barwną. Równocześnie jednak – zwłaszcza w pejzażach miejskich – stosuje dość wyraziste kontury, linearność, która czasem góruje swoją wyrazistością nad „wodnistym” żywiołem barwnych plam. W pejzażach górskich czy morskich artysta – uważny obserwator natury – przejawia (w swych akwarelowych studiach) dużą wrażliwość na zmienność efektów luministycznych i kolorystycznych aury różnych pór roku.

Więcej informacji o Kazimierzu Szołtysku i jubileuszowej wystawie "Strażnik pamięci" znajdziecie Państwo na stronie: http://www.muzeum-miejskie-zabrze.pl/straznik-pamieci.-kazimierz-szoltysek-50-lecie-pracy-tworcze.php