Nowe e-usługi geodezyjne

30.10.2017

Miasto Zabrze pozyskało ponad 6,5 mln. zł dofinansowania unijnego na projekt: „Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze”. Dzięki realizacji projektu, zdalnie, korzystając z internetu, będzie można załatwić sprawy, wymagające dziś osobistej wizyty w urzędzie.

W ramach projektu planowana jest digitalizacja, czyli przetworzenie z tradycyjnej, papierowej formy na postać cyfrową, zasobów geodezyjnych Miasta Zabrze i udostępnienie ich w formie serwisu internetowego, umożliwiającego zdalną obsługę mieszkańców, inwestorów i projektantów, geodetów wykonujących prace na terenie naszego miasta, rzeczoznawców majątkowych, komorników sądowych a także podmiotów, zarządzających technicznym uzbrojeniem terenu, takich jak ZPEC czy ZPWiK. Zaplanowano również zakup sprzętu i oprogramowania serwerowego oraz szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta, zarówno tych, którzy będą obsługiwać nowy system, jak i tych, którzy będą z niego korzystać.

Projekt będzie realizowany w latach 2017-2020 w ramach działania pt.: "Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020".

Budżet projektu:
wartość projektu: 7 769 493,00 zł,
dofinansowanie 85%: 6 604 069,05 zł,
środki własne 15%: 1 165 423,95 zł.

Ogłoszenie o wynikach konkursu opublikowano na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.