Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie świętował 70-lecie istnienia

30.10.2017

„Postępy onkologii gliwickiej w świetle osiągnięć międzynarodowych” – to tytuł konferencji naukowej, która odbyła się w ub. tygodniu z okazji obchodów 70-lecia Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

Centrum Onkologii w Gliwicach to nowoczesny ośrodek na światowym poziomie. Od lat o sukcesach lekarzy z Gliwic głośno jest nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Przeszczepy twarzy czy narządów szyi to najgłośniejsze operacje ostatnich lat. Gliwicki instytut to najliczniejsza i najnowocześniejsza w kraju aparatura do radioterapii onkologicznej, największa w kraju liczba rekonstrukcji chirurgicznych z powodu nowotworów, największa w Europie liczba przeszczepów szpiku kostnego, Europejskie Centrum Doskonałości Nowotworów Endokrynnych, Centrum Badań Translacyjnych, cyklotron produkujący nowoczesne radiofarmaceutyki. W placówce pracuje 22 profesorów, 19 doktorów habilitowanych i 129 doktorów.

– Centrum Onkologii – Instytut w Gliwicach jest rozpoznawalny w regionie, kraju i świecie poprzez budzące powszechne uznanie osiągnięcia w dziedzinie medycyny. Specjaliści skupieni wokół Centrum Onkologii od siedmiu dekad podejmują ambitne przedsięwzięcia, których efekty służą przede wszystkim chorym, ale też przyczyniają się do rozwoju nauki – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Wymiana doświadczeń, interdyscyplinarność podejmowanych projektów, otwartość na realizację przedsięwzięć wspólnie z samorządami, instytucjami naukowo-badawczymi oraz środowiskiem biznesu przyczyniają się do opracowywania innowacyjnych metod leczenia. Z podziwem obserwujemy z jak ogromnym zaangażowaniem i oddaniem zespół Centrum Onkologii podchodzi do pacjentów, zarazem podejmując ambitne inwestycje poprawiające komfort leczenia – dodaje Małgorzata Mańka-Szulik.

Oficjalne otwarcie Państwowego Instytutu Przeciwrakowego (PIP) w Gliwicach odbyło się w 1947 r. Placówką kierował wówczas poznański chirurg dr Stanisław Bylina. W 2016 r. dzisiejsze Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie oddział w Gliwicach przyjął ponad 73 tys. pacjentów, a lekarze udzielili 210 tys. porad w przychodni przyklinicznej. Ponad 100 tys. badań i analiz obrazowych przeprowadzono w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, prawie 5 tys. badań PET/CT w Zakładzie Diagnostyki PET, ponad 140 tys. badań w Zakładzie Patologii Nowotworów, ponad 800 tys. badań w Zakładzie Analityki i Biochemii Klinicznej.