30-lecie partnerstwa Zabrze-Seclin

30.10.2017

Trwają uroczyste obchody 30-lecia partnerstwa między Zabrzem a francuskim Seclin, które zainaugurowane zostały koncertem muzyki francuskiej podczas tegorocznego Święta Miasta w Domu Muzyki i Tańca. W ub. weekend prezydent Zabrza Małgorzata Manka-Szulik odwiedziła Seclin, gdzie 28 października odbył się uroczysty koncert muzyki klasycznej z okazji 30-lecia partnerstwa Zabrza i Seclin.
 

Pierwszy kontakt przedstawicieli Zabrza i miasta Seclin odbył się w 1987 roku. Delegacja miasta Seclin gościła wtedy w Zabrzu na zaproszenie władz miasta. W grudniu 1987 r. władze miasta Zabrze oraz władze miasta Seclin wyraziły wspólną wolę współpracy, wzajemnej przyjaźni i chęć wymiany wiedzy oraz doświadczeń. Umowę o partnerstwie podpisano ostatecznie 2 grudnia 1987 r.
Umowa obejmowała m.in. inicjowanie i uczestnictwo w działaniach o charakterze gospodarczym i kulturalnym. Dużą uwagę zwrócono na projekty w dziedzinach kultury, edukacji i sportu. Z czasem współpraca poszerzyła się o dziedziny związane z turystyką, zarządzaniem zasobami ludzkimi, zatrudnieniem i niepełnosprawnością.

Obecnie do najważniejszych obszarów współpracy, obok wymiany młodzieży szkolnej, należy także kwestia opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz problem zatrudnienia, a także promocja turystyki. 3 grudnia 2010 r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Europejskie Dobre Praktyki Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych zorganizowana przez Urząd Miejski oraz Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu. W październiku 2011 roku sekretarz miasta Seclin wziął udział w I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Edukacyjnej pn.: Kierunki Rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi W Administracji, zorganizowana we współpracy Miasta Zabrze, Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji z siedzibą w Bytomiu oraz firmą OTAGO Sp. z o.o. 29 września 2012 r., 25 lat po podpisaniu umowy o partnerstwie, każda ze stron zobowiązała się utrzymywać stałe kontakty w dziedzinie kultury, edukacji, sportu, turystyki, zarządzania zasobami ludzkimi, zatrudnienia oraz niepełnosprawności i wyraziła chęć wzajemnej wymiany wiedzy w tych obszarach. Partnersko polsko-francuskie jeśli chodzi o Zabrze jest bardzo intensywne i przynosi zauważalne efekty. Współpraca poszerza się ze spotkania na spotkanie obejmując coraz to nowe obszary. Kolejne spotkanie miało miejsce 5 grudnia 2012 r., podczas Międzynarodowej Konferencji „Europejskie dobre praktyki na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych”, w której przedstawiciele miasta Seclin brali aktywny udział. W 2014 r. podczas obchodów Święta Miasta Zabrze gościło mera miasta Seclin Bernarda Debreu wraz z małżonką. Rok 2015 to wizyta młodych piłkarzy z klubu Seclin, którzy podczas pobytu w Zabrzu rozegrali mecze z Gwarkiem oraz drużyną młodego Górnika Zabrze, a także zwiedzili powstający wtedy stadion Arena Zabrze oraz Kopalnię Guido. Ostatni tydzień września 2015 r. to wspólne świętowanie kolejnych urodzin Zabrza wraz z francuską delegacją z Didier Serrurier (pełnomocnik mera miasta Seclin ds. kultury ).

Rok 2016 oraz 2017 to kolejne wizyty młodych zabrzańskich piłkarzy na Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej w Seclin. W roku 2017 zabrzańscy artyści wzięli udział w projekcie kulturalnym „Seclin widziane oczami artystów z Zabrza”, natomiast zaledwie miesiąc temu miała miejsce rewizyta artystów z Seclin, którzy od 29 września do 4 października br. gościli w Zabrzu.