Za nami konferencja "Wspieranie rozwoju małego dziecka"

25.10.2017

24 października w naszym mieście rozpoczęła się dwudniowa VI Regionalna Konferencja z cyklu "Psychologia a medycyna" pt. "Wspieranie rozwoju małego dziecka". Patronat nad wydarzeniem objęli: marszałek województwa śląskiego – Wojciech Saługa, prezydent Zabrza – Małgorzata Mańka-Szulik oraz dyrektor delegatury w Gliwicach Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach – Jacek Tarkota. 

W konferencji udział wzięli m.in.: wicemarszałek województwa śląskiego – Michał Gramatyka, zastępca prezydenta Zabrza Krzysztof Lewandowski, Przewodniczący Rady Miasta Zabrze – Marian Czochara, dyrektor Szpitala Miejskiego w Zabrzu -Mariusz Wójtowicz oraz licznie zgromadzeni przedstawiciele świata nauki i medycyny.

– Stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju to priorytetowa potrzeba i obowiązek każdego społeczeństwa. Dzięki temu zapewniamy naszym podopiecznym udany start w dorosłe życie – w słowie wstępu do biuletynu konferencji podkreślała prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik

Konferencja miała na celu wymianę doświadczeń specjalistów w zakresie szeroko rozumianego wsparcia młodego pokolenia w rozwoju Prelegenci w swoich wystąpieniach omawiali m.in. profilaktykę schorzeń wrodzonych noworodków, zaburzenia neurorozwojowe oraz zaburzenia rozwoju psychoruchowego, a także wspieraniu małego dziecka w systemie edukacji. Taka międzyresortowa dyskusja pomiędzy różnymi środowiskami, daje szansę na holistyczne spojrzenie na potrzeby młodych ludzi. Pamiętajmy, że troska o dzieci i młodzież, jest troską o całe społeczeństwo.  

Podczas drugiego dnia konferencji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu odbyły się zajęcia warsztatowe nt. „Praca zespołu wczesnego wspomagania rozwoju”. Spotkanie to zostało poprowadzone przez mgr Sabinę Wieloch oraz mgr Jolantę Cichecką z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rudzie Śląskiej.