Zabrze przestrzenią rozwoju

Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował nowy rok akademicki

25.10.2017

25 października odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego w Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu.

Uroczystość otworzył prof. dr hab. n. med. Jacek Kasperski, prodziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. Wykład inauguracyjny pt. „Pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy – choroby o wielu twarzach” – przedstawiła prof. dr hab. n. med. Alicja Kasperska-Zając, kierownik zespołu Centrum Diagnostyki i Leczenia Pokrzywek działającego przy Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu.

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu rozpoczął działalność w październiku 2014 r. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w formie dwugodzinnych wykładów prowadzonych od godz. 10.00 do godz. 13.00. Wykłady prowadzone są przez profesorów i doktorów zatrudnionych na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy z zakresu medycyny, propagowanie zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych. Podstawą przyjęcia do UTW jest ukończenie aktywności zawodowej lub ukończenie 60 roku życia.