Projekt "Dotknij nauki" – zapytanie ofertowe

25.10.2017

W związku przygotowaniem się Miasta Zabrze do realizacji projektu „Dotknij nauki” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, zapraszamy do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. z późn. zm. Prawo zamówień publicznych art. 4 pkt. 8, wyliczonej wg aktualnego kursu podawanego w wymienionym rozporządzeniu w art. 35 pt 3 Ustawy dnia 20 lipca 2017 r. z późn. zm.  Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zapytanie dotyczy:

1. Przygotowania:

a) projektów graficznych materiałów szkoleniowych (długopis, teczka, notatnik),

b) projektów graficznych nośników danych typu pendrive.

2. Wykonania i dostarczenia ww. materiałów szkoleniowych do siedziby Zamawiającego.