Konferencja nt. zdrowia seniorów

25.10.2017

"Pozytywnie o zdrowiu psychicznym wśród seniorów" to tytuł konferencji, którą zorganizował dzisiaj w naszym mieście Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień wraz z Zabrzańskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Profilaktyki i Pomocy Rodzinie "Droga" oraz Domem Pomocy Społecznej nr 1 w Zabrzu. patronat honorowy nad wydarzeniem objęli marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa oraz prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele klubów i rad seniorów, uniwersytetów trzeciego wieku, domów i ośrodków pomocy społecznej z Zabrza i miast ościennych. Wśród przybyłych znaleźli się m.in.: zastępca prezydenta Zabrza Jan Pawluch, radna Sejmiku Województwa Śląskiego Urszula Koszutska, doradca wojewody śląskiego ds. polityki senioralnej Maria Nowak, naczelniczka Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Czesława Winecka, zabrzańscy radni, przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w zabrzu, Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnien w Zabrzu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Centrum Świadczeń Rodzinnych w Zabrzu, zabrzańskiego oddziału Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, slużb mundurowych i duchowieństwa.
 
Na konferencję złożyły się wykłady nt. zrozumienia, akceptacji i tego, jak otoczyć opieką osoby starsze i zapewnić im jak najlepsze warunki do godnego funkcjonowania w społeczeństwie. Wśród prelegentów znalazły się uznane autorytety, przedstawiciele szkół wyższych i organizacji działających na rzecz seniorów, m.in. Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach czy też Akademii Ignatianum w Krakowie. 
 
Konferencji towarzyszyła wystawa prac podopiecznych działających w naszym mieście domów pomocy społecznej.
– Drugi człowiek często potrzebuje po prostu rozmowy, wsparcia i jestem przekonany, że Państwo wspaniale się z tej roli będziecie potrafili wywiązać. Z radościa będziemy obserwować wasze działania podejmowane na rzecz osób starszych, tego drugiego człowieka, który oczekuje pomocy – stwierdził podczas otwarcia konferencji jan Pawluch, zastępca prezydenta Zabrza.
 
Urszula Koszutska, radna Sejmiku Województwa Śląskiego, podkresliła, że tematyka podejmowana podczas konferencji jest nie tylko wyjątkowo ważna, ale stanowi też odbicie intensywnych działań, jakie na tym polu podejmują także władze wojewódzkie. Zwróciła uwagę na to, że już w perspektywie kilku najbliższych lat co trzeci mieszkaniec naszego regionu będzie seniorem i wlaśnie ta tendencja będzie warunkowała nasze myślenie o przyszłości. Przypomniała też o inicjatywach podejmowanych przez Sejmik, m.in. o Kopercie Życia, Karcie Seniora i Radzie Seniorów. Podobnie Maria Nowa – doradca wojewody śląskiego ds. polityki senioralnej – zwróciła uwagę i na wagę podejmowanej tematyki, jak i na działania, ktore są stale podejmowane na rzecz seniorów. Odesłała zainteresowanych do zakładki "Dla Seniora" funkcjonującej na stronie www.katowice.uw.gov.pl