Przedszkole nr 45 po termomodernizacji

24.10.2017

Zakończyła się termomodernizacja Przedszkola nr 45 przy ul. Kopalnianej 7 w Zabrzu. Z tej okazji 24 października zorganizowane zostało okolicznościowe spotkanie, w którym udział wzięli m.in.: zastępca prezydenta Zabrza Jan Pawluch oraz przewodniczący Rady Miasta Zabrze Marianem Czocharą. Wartość inwestycji to 885 454,93 zł.

Wykonawcą prac była firma PPH OMNIX Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, a ich zakres obejmował m.in.: termomodernizację elewacji od strony północnej, remont elewacji od strony południowej, zachodniej i wschodniej, wymianę częściową stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu, docieplenie stropu i remont rur spustowych, termomodernizację i izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych, wykonanie nowej opaski żwirowej wokół budynku, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, nowej instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej oraz nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z przyłączeniem do wymiennikowni, remont sanitariatów na parterze i I-szym pietrze, wzmocnienie pękniętych ścian fundamentowych, wykonanie podbudowy fundamentów przybudówki, wymianaę instalacji wod.- kan. w piwnicy oraz wykonanie przebudowy strefy wjazdowej.