Zabrze przestrzenią rozwoju

W Zabrzu trwa konferencja dotycząca inżynierii biomedycznej

20.10.2017

Wczoraj, w zabrzańskim hotelu „Diament”, rozpoczęła się VI Konferencja Naukowa „Innovations in Biomedical Engineering – IiBE’2017” organizowana przez Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk oraz prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego konferencji jest dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej PŚl prof. Marek Gzik. W otwarciu konferencji wzięli udział m.in. prof. Marian Zembala oraz zastępca prezydenta Zabrza Jan Pawluch.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli nauk technicznych i medycznych zainteresowanych szeroką problematyką inżynierii biomedycznej. Będzie również okazją do zaprezentowania najnowszych osiągnięć naukowo-badawczych w tym obszarze. W ramach konferencji przewidziana jest również prezentacja i wystawa najnowszych rozwiązań aplikacyjnych w dziedzinie inżynierii biomedycznej opracowanych w ośrodkach naukowo-badawczych oraz firmach stanowiących technologiczne zaplecze ochrony zdrowia. Ponadto w trakcie konferencji zaprezentowane zostaną prace zgłoszone do konkursu „Innowator Inżynierii Biomedycznej”.

Tematyka konferencji: analiza obrazów biomedycznych, przetwarzanie sygnałów biomedycznych, bioinformatyka, komputerowe wspomaganie terapii medycznej, analiza tekstu, telemedycyna, biomechanika, biomechatronika, roboty w medycynie, inżynieria rehabilitacji, fizykodiagnostyka i fizjoterapia i in.