Studenci rozpoczynają rok akademicki 2017/2018

19.10.2017

19 października odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego na dwóch wydziałach Politechniki Śląskiej zlokalizowanych w Zabrzu. Nowy rok akademicki na Wydziale Organizacji i Zarządzania oraz Wydziale Inżynierii Biomedycznej rozpoczęło ponad tysiąc studentów.

W uroczystości udział wzięli m.in. prorektor ds. studenckich i kształcenia Politechniki Śląskiej dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania oraz prof. dr hab. Marek Gzik, dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej. Zabrzański samorząd reprezentowali Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza oraz Marian Czochara, przewodniczący Rady Miasta Zabrze. Samorząd województwa reprezentowała z kolei Urszula Koszutska, radna Sejmiku Województwa Śląskiego. W auli wydziałów zgromadzili się również przedstawiciele kadry naukowej wydziałów, firm współpracujących z uczelnią oraz studenci. Dziekani wydziałów – prof. dr hab. Marek Gzik oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Wodarski – zaprezentowali zakres działalności oraz wyzwania, podejmowane przez wydziały w zakresie naukowym, badawczym oraz kulturalnym i rekreacyjnym. Podkreślali, że przed studentami jest wiele możliwości rozwoju pasji oraz zainteresowań. Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik stwierdziła, że dorobek wydziałów nie tylko umacnia pozycję Politechniki na akademickiej mapie Polski, ale przede wszystkim przyczynia się do budowania wizerunku Zabrza jako miasta przyjaznego dla rozwoju nauki.

Zabrze postrzegane jest jako innowacyjny ośrodek nauki oraz transferu nowoczesnych technologii. Jednym z priorytetów działalności samorządu w Zabrzu jest bowiem tworzenie klimatu dla rozbudowy zaplecza badawczego ośrodków naukowych, firm i instytucji. Współdziałanie, jakie podejmujemy na wielu płaszczyznach, przyczynia się do podwyższenia kapitału społecznego oraz potencjału naukowego i edukacyjnego Zabrza i całego regionu – podsumowała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

W 1995 roku Instytut Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem został przekształcony w Wydział Organizacji i Zarządzania. Od 1 października 1998 roku siedziba Wydziału znajduje się w Zabrzu na ul. Roosevelta 26. Miasto Zabrze współpracuje z Wydziałem w zakresie rewitalizacji przestrzeni miejskiej, organizacji spotkań z cyklu Forum Zarządzania czy konferencji naukowych. Podejmowane są również wspólne działania na rzecz profilaktyki. Podkreślić należy również współpracę ze szkołami. Wydział Organizacji i Zarządzania podpisał porozumienie o współpracy naukowej i dydaktycznej z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Usługowych.

Wydział Inżynierii Biomedycznej powstał w 2010 roku jako pierwszy tego typu wydział w kraju. Od 2012 roku rozpoczął działalność dydaktyczno-naukową w Zabrzu. Inżynieria biomedyczna jest to interdyscyplinarny kierunek kształcenia, zorientowany na wykorzystanie osiągnięć techniki w medycynie. Miasto współpracuje z Wydziałem przy organizacji konferencji nt. inżynierii biomedycznej. Wydział Inżynierii Biomedycznej podpisał porozumienie o współpracy naukowej i dydaktycznej z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 10. Celem jest wspólne podejmowanie działań na rzecz rozwoju młodzieży oraz przygotowanie przyszłych kadr na potrzeby polskiej nauki, gospodarki, a także współdziałanie na rzecz społeczności lokalnej i regionu.