Kto otrzyma tytuł "Wolontariusz Roku 2017"?

19.10.2017

Prezydent Miasta Zabrze zaprasza instytucje publiczne, związki i stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne do wzięcia udziału w konkursie „ Wolontariusz Roku 2017 ”, który  ma na celu uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób, pracujących nieodpłatnie bez względu na wiek, wykształcenie, stan zdrowia, na rzecz mieszkańców Zabrza.

Tytuł przyznawany jest każdego roku w kategorii indywidualnej i zespołowej.
Zgłoszenie do tytułu stanowi kupon zgłoszeniowy, który prosimy składać osobiście w terminie do 20 listopada br., w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 (pokój 207, tel. 32 373 34 67), z dopiskiem „ Wolontariusz Roku 2017 ” lub w sekretariacie Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Brodzińskiego 4 w Zabrzu (tel. 32 271–04-74).
 
W załączeniu:
kupon zgłoszeniowy wraz z załącznikami nr 1 i nr 2.