VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

18.10.2017

18 października, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, rozpoczął się VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, organizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą. Miasto Zabrze jest samorządowym partnerem Kongresu.

Witając uczestników Kongresu, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik podkreśliła niezwykle ważną rolę, jaką odgrywają przedsiębiorcy reprezentujący sektor małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju naszego regionu. Regionu, który ma olbrzymi potencjał i może śmiało konkurować z innymi silnymi gospodarczo regionami w Europie.

Przez trzy dni trwania Kongresu odbędzie się kilkadziesiąt dyskusji panelowych, warsztatów i spotkań, podczas których uczestnicy będą mogli poznać stanowiska licznie zgromadzonych ekspertów z kraju i z zagranicy w kwestii szans i barier, jakie stoją przed mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Przedsiębiorcy przybyli na Kongres, poza możliwością wymiany myśli i doświadczeń, będą również mogli nabyć niezbędną wiedzę praktyczną m.in. z zakresu przygotowywania wniosków o dofinansowanie i realizowania projektów dotowanych z Funduszy Europejskich. Ponadto, równocześnie z Kongresem odbędą się VII Targi Biznes Expo, które są największym wydarzeniem marketingowym z zakresu usług i produktów dla biznesu w celu zapewnienia rozwoju, zwiększenia konkurencyjności i optymalizacji kosztów działalności przedsiębiorstw sektora MŚP.

Siódma edycja Kongresu będzie prowadzona pod hasłem przewodnim „Uwolnić biznes!”, które stanowi wielopłaszczyznowy postulat przedsiębiorców, wyrażający gotowość do zmiany prawa, postaw przedsiębiorczości, otwarcia się na nowe technologie oraz ekspansję zagraniczną. Uwolnienie biznesu to także weryfikacja stanu prawnego dla biznesu i samego otoczenia biznesu oraz samoocena środowiska gospodarczego w celu zwiększenia wydajności pracy, produkcji oraz poszerzenia współpracy międzynarodowej w globalizującym się świecie

Jak tłumaczą organizatorzy – Europejski Kongres MŚP to miejsce dla wszystkich, którzy chcą realnie działać na rzecz rozwoju własnej firmy i całej gospodarki. To również sposobność do otwarcia dyskusji na temat Konstytucji dla Biznesu i jej konsekwencji dla przedsiębiorców.

Maksymalnemu wykorzystaniu trzech dni Kongresu sprzyjać będzie warsztatowa forma wielu spotkań, podczas której uczestnicy będą mogli uczyć się od i pracować z najlepszymi ekspertami w poszczególnych branżach, którzy dzielić będą się nie tylko akademicką wiedzą, ale zbudowanym na jej bazie praktycznym doświadczeniem dotyczącym tak istotnych zagadnień jak promocja firmy i kreowanie jej wizerunku, umiejętne aplikowanie o środki czy zdolność korzystania z innowacji dla rozwoju biznesu. Przedsiębiorcy będą mogli również zdobyć wiedzę dotyczącą zmian w prawie pracy, systemie podatkowym czy ochronie danych osobowych.

Więcej informacji nt. VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw na: www.ekmsp.eu