Konferencja i warsztaty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

16.10.2017

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu zaprasza na Regionalną Konferencję z cyklu "Psychologia a Medycyna" oraz związane z nią zajęcia warsztatowe w ramach cyklu "Sobota z psychologią".

Bezpłatne warsztaty "Sobota z psychologią" odbędą się w siedzibie PP-P przy ul. 3 Maja 93 a w Zabrzu już w najbliższą sobotę – 21 października. Są to zajęcia dla rodziców z dziećmi w wieku przedszkolnym (3-7 lat). Tym razem prowadzące skupią się na temacie "Przepis na…radzenie sobie ze złością", a więc na tym, jak wspierać rozwój emocjonalny dziecka w ramach profilaktyki zaburzeń emocjonalno-społecznych.

VI Regionalna Konferencja z cyklu "Psychologia a medycyna" pt. "Wspieranie rozwoju małego dziecka" rozpocznie się 24 października w Hotelu Diament przy ul. 3 Maja 122 a w Zabrzu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa oraz dyrektor gliwickiej delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach Jacek Tarkota.

Prelegencji skupią się w swoich wystąpieniach m.in. na profilaktyce schorzeń wrodzonych noworodków, zaburzeniach neurorozwojowych oraz zaburzeniach rozwoju psychoruchowego, a także wspieraniu małego dziecka w systemie edukacji.

25 października, w siedzibie PP-P w Zabrzu przy ul. 3 Maja 93 a, odbędą się zajęcia warsztatowe dla wychowawców, nauczycieli, psychologów, pedagogów i logopedów. O pracy zespołu wczesnego wspomagania rozwoju opowiedzą: Sabina Wieloch – pedagog/ specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz Jolanta Cichecka – pedagog/ olinofrenopedagog.

W załączeniu szczegółowa informacja nt. VI Regionalnej Konferencji z cyklu "Psychologia a medycyna".