Ogólnopolski Tydzień Kariery w dniach 16 – 20.10.2017 r.

13.10.2017

Zachęcamy Szkoły oraz instytucje do udziału w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery, który może być ważnym etapem w podejmowaniu przez młodych ludzi trafnej decyzji zawodowej.

Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK) odbywający się w tym roku pod hasłem: „Ja na rynku pracy. Moje talenty i moje kompetencje”, to coroczne działanie Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspomagania drogi każdego człowieka do edukacji, zawodu, pracy i kariery.

Patronat Honorowy nad IX Edycją Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Zabrzu objęła Prezydent Miasta Zabrze Pani Małgorzata Mańka-Szulik. Koordynatorami działań w ramach OTK są Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Henryka Jordana w Zabrzu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu. Partnerami zaś:
– Wydział Oświaty (UM w Zabrzu),
– Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,
– Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (UM Zabrze),
– Zabrzańska Izba Przemysłowo-Handlowa,
– Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu,
– Cech Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców w Zabrzu,
– Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Ks. J.Dzierżona w Zabrzu,
– Przedszkole Nr 12 w Zabrzu,
– Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Zabrzu 
– Przedsiębiorstwo Górniczo-Budowlane i Produkcyjno-Handlowe "Poch" Sp. z o.o. w Zabrzu.

Informacje o poszczególnych przedsięwzięciach można uzyskać u bezpośrednich organizatorów oraz na stronach koordynatorów (www.gimnazjum24.zabrze.pl , www.pupzabrze.pl).