Dzień Edukacji Narodowej 2017

13.10.2017

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim zabrzańskim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty składam najserdeczniejsze życzenia satysfakcji w pracy z dziećmi i młodzieżą, efektywnej współpracy, dalszych sukcesów zawodowych, zdrowia i pomyślności w życiu osobistym. Przekazuję wyrazy uznania za dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, odkrywanie pasji i szlifowanie talentów kolejnych pokoleń Zabrzan. Gratuluję dorobku zawodowego oraz osiągnięć w pracy dydaktycznej i wychowawczej, która przyczynia się do wzbogacenia potencjału społecznego naszego miasta. Dziękuję za zaangażowanie i serce, z jakim pracujecie na rzecz zabrzańskiej młodzieży.

Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Zabrza