Zabrze zajęło wysokie miejsce w rankingu "Wspólnoty"

11.10.2017

Zabrze zajęło 9. miejsce wśród miast na prawach powiatu w kolejnej edycji rankingu „Wspólnoty” – Liderzy inwestycji. Autorzy Rankingu, prof. Paweł Swaniewicz i Julita Łukomska z Uniwersytetu Warszawskiego, wzięli pod uwagę średnie wydatki inwestycyjne samorządów z ostatnich trzech lat w przeliczeniu na mieszkańca. Tegoroczny ranking bazuje na danych budżetowych z lat 2014-2016.

Eksperci przekonują, że rok 2016 był ostatnim, kiedy poziom inwestycji samorządowych malał. Przybywa oznak, że w 2017 roku niekorzystna tendencja się odwróci.

– Poziom inwestycji samorządowych od kilku lat jest niższy od oczekiwanego. – Jeśli spojrzeć na budżety wszystkich JST, to rekordowy pod tym względem był rok 2010. Od tego czasu notujemy spadki, z jednorazowym odbiciem w 2014 r. Ale rok 2016 był wyjątkowo niedobry, wielkość budżetowych wydatków majątkowych spadła do najniższego poziomu od 2005 r – zauważa prof. Swianiewicz we wstępie do rankingu.

Jak pokazują wyniki Rankingu „Wspólnoty” – wiele samorządów dobrze radzi sobie z wyzwaniami inwestycyjnymi.
W jaki sposób tworzony był najnowszy ranking „Wspólnoty”? Brano pod uwagę średnie wydatki inwestycyjne samorządów z ostatnich trzech lat w przeliczeniu na mieszkańca. Tegoroczny ranking bazuje na danych budżetowych z lat 2014-2016.

Od kilkunastu lat przy okazji budowania rankingu inwestycji samorządowych gromadzone są także dane o spółkach komunalnych działających w miastach na prawach powiatu, a od kilku lat także w miastach powiatowych. Ankiety uzupełniają więc dane budżetowe w trzech kategoriach rankingu: miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatu i miasta powiatowe (tzn. miasta, które są siedzibą powiatu).
W ubiegłym roku autorzy rankingu zmienili nieco zasady (tworzą go nieprzerwanie od początku XXI wieku). Wcześniej skupiali się tylko na inwestycjach w infrastrukturę techniczną (transport, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka komunalna). Od zeszłego roku biorą pod uwagę całość wydatków majątkowych, stąd nie podają miejsc zajmowanych przez samorządy we wcześniejszych latach.
 

Pełna treść rankingu w załączeniu.